AVISO LEGAL

O presente aviso legal (en adiante, o “Aviso legal” regula o uso do sitio web www.corresan.com (en adiante, o “Sitio Web”) propiedad de FEDERACIÓN GALEGA DE ATLETISMO (en adiante “EMPRESA”) con CIF: G15103500, con domicilio en Avenida de Glasgow,13, Complexo Deportivo de Elviña, 15008 A Coruña.

1.O aceso ó Sitio Web implica a acepcación do usuario das normas de uso que se establecen para o mesmo, así como a aceptación do contido da cláusula de Exención de responsabilidade e dos Dereitos da Propiedade Intelectual e Industrial aplicable.

2. Os dereitos de propiedade intelectual da páxina www.corresan.com, o seu código fonte, deseño, estrutura de navegación, bases de datos e os distintos elementos nel contados son titularidade da EMPRESA, a quen corresponde o ejercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calqueira forma e, en especia, os dereitos de reproducción, distribución, comunicación pública e transformación.

3.Estas condicións xerais regulan o aceso e utilización do sitio www.corresan.com que a EMPRESA pon de maneira gratuita a disposición dos seus clientes en Internet, sen prexuizo das condicións especiais de sucripción e venda de determinados contados do Sitio Web.

4.Autorízase a visualización, impresión e descarga parcial do contido do Sitio Web solo e exclusivamente si concurren as seguintes condicións:

  • Que sexa compatible cos fins do Sitio Web.
  • Que se realice co exclusivo ánimo de obter a información contida para uso persoal ou privado. Prohíbese expresamente a súa utilización con fins comerciais ou para a súa distribución, comunicación pública, transformación ou descompilación.
  • Que ningún gráfico, icono ou imaxe dispoñible no Sitio Web sexa utilizado, copiado ou distribuido separadamente do texto ou resto de imaxes que o acompañan.

5.EMPRESA resérvase a facultade de efectuar, en calquer momento e sin necesidade de previo aviso, modificaciónns e actualziacións da información contida no Sitio Web, da configuración e presentación desta e das condicions de acceso.

6.EMPRESA non garantiza a inexistencia de interrupciónns ou erros no acceso o Sitio Web ou ao seo contido, nin que éste se atope actualizado. A EMPRESA levará a cabo, sempre que non concurran causas que o fagan posible ou de difícil execución, e tan pronto teña noticia dos erros, desconexións ou falta de actualización nos contidos, todas aquelas labores tendentes a subsanar os erros, restablecer a comunicación e actualizar os contidos.

7.Tanto o acceso o Sitio Web como o uso no soncensito que poida efectuarse da información contida na mesma é de exclusiva responsabilidade de quen o realiza. A EMPRESA non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuizo que puideran derivarse de dito acceso ou uso. A EMPRESA non se fai responsable dos errores de seguridade que se poidan producir, nin dos danos que poidan causarse no sistema informático do usuario (hardware e software), ou ós ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:

  • A Presenza dun virus no ordenador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servicios e contidos do Sitio Web.
  • Un mal funcionamento do navegador
  • Do uso de versións non actualizadas do mesmo.

8.No caso de que calquer usuario, cliente ou terceiro, considere que o contido dos servicios prestados no Sitio Web ou nas páxinas enlazadas son lícitos ou lesionan bens ou dereitos do propio usuario, de cliente ou de terceiro susceptibles de indemnización e en particular, consistan en:

  • Actividades ou contidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme a normativa penal española.
  • Actividades ou contidos que violen dereitos de propiedade intelectual ou industrial.
  • Actividades ou contidos que poñan en perigo o orden público, a investigación penal, a seguridade pública e a defensa nacional.
  • Actividades ou contidos que poñan en perigo a protección da saúde pública, o respeto a dignidade da persoa e o principio de non discriminación, e a protección da saúde e a infancia.

Deberán remitir un correo electrónico a info@corresan.com expondo a situación, o seu entender, delictiva, lesiva de dereitos ou contratia a bens xurídicos protexidos.

9. A utilización non autorizada da información contida no Sitio Web, a súa reventa, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectial ou Industrial da EMPRESA dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

10. As Condicións Xerais expostas neste documento, ríxense pola lei española. A EMPRESA, os visitantes de ese Sitio Web e calquer persoa ou empresa que utilice ou contrate calquer servicio que se preste na mesma, con renuncia de forma expresa a caquer outro foro que poidese corresponderlles, sen prexuizo da competencia que resulte por ministerio da ley, se someten aos Xulgados e Tribunais da cidade de A Coruña, para a resolución de calquer cuestión que puidese suscitarse sobre a interpretación, aplicación e cumprimento de estas condicións, así como das reclamacións que poidan derivarse do uso.

PROTECCIÓN DE DATOS

As Condicións Xerais expostas neste documento ríxense pola lei española. A EMPRESA, os visitantes desta web e calquera persoa ou empresa que utilice ou contrate calquera servicio que se preste na mesma, con renuncia de forma expresa a calquera outro foro que poidera corresponderlles, sen prexuicio da competencia que resulte por ministerio da lei, sométense ó do Xuzgado e Tribunais da cidade de A Coruña, para a resolución de calquera cuestión que poidera suscitarse sobre a interpretación, aplicación e cumprimento destas condicións, así como das reclamacións que poidan derivarse do seu uso.

POLÍTICA DE COOKIES

A EMPRESA resérvase o dereito de utilizar cookies na navegación do usuario polo Sitio Web para facilitar a personalización e comodidade de navegación. Seguindo a política de protección de datos da EMPRESA, esta informa que as cookies asócianse ó usuario anónimo e o seu ordenador, e non proporcionan por sí o nome e apelidos do usuario.

Neste Sitio Web utilízanse Cookies de análisis: Son aquelas que ben tratadas por nos ou por terceiros, permítennos cuantificar o número de usuarios e así, realizar a medición e análisis estadístico da utilización que facen os usuarios do servicio ofertado. Para elo, analízase a súa navegación no noso Sitio Web co fin de mellorar a oferta de produtos ou servizos que lle ofrecemos

En particular, este Sitio Web utiliza Google Analytics, un servizo analítico de web prestado por Google, Inc. con domicilio nos Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Para a prestación desdes servicios, estos utilizan cookies que recopilan a información, incluida la dirección IP do usuario, que será transmitida, tratada e almacenada por Google nos termos fixados na Web google.com. Incluíndo a posible transmisión de dita información a terceiros por razóns de esixencia legal ou canco ditos terceiros proceden a información por conta de Google.

O usuario acepta expresamente, por a utlización deste Sitio Web, o tratamento da información recabada na forma e cos fins anteriormente mencionados

Asimesmo recoñece coñecer a posibilidade de rexeitar o tratamento de tales datos ou información, rexeitando o uso de Cookies mediante a selección da configuración apropiada a tal fin no seu navegador. Se ben esta opción de bloqueo de Cookies no seu navegador pode non permitirlle o uso pleno de todas as funcionalidades do Sitio Web.

Vostede pode permitir, bloquear ou eliminar as cookies intaladas no seu equipo mediante a configuración das opción do navegador instalado no seu ordenador:

Chrome

Explorer

Firefox

Safari

Para coñecer a forma na que deshabilitar as cookies do seu navegador, indicámoslle os pasos a seguir nos principais navegadores:

Internet Explorer: Ferramentas → Opcións de Internet → Privacidade → Configuración.

Firefox: Ferramentas → Opcións → Privacidade → Historial → Configuración Personalizada.

Chrome: Configuración → Mostrar opcións avanzadas → Privacidade → Configuración de contido.

Safari: Preferencias → Seguridade.