REGULAMENTO

É un pracer presentarvos a ““VII edición do Circuito de Carreiras Saudables CorreSAN 2018, un programa de carreiras organizadas pola Federación Galega de Atletismo e patrocinadas polo Concello de Santiago de Compostela a través do seu departamento de deportes. Este circuíto entra dentro do labor de concienciación sobre os beneficios que a actividade física regular provoca na mellora da calidade de vida dos nosos cidadáns.

O circuito CorreSan representa unha iniciativa para Compostela que traslada o deporte ata os barrios e zonas onde normalmente xa se practican diferentes deportes, en especial o atletismo ou popularmente coñecido “running”.

O circuíto estará aberto á participación de calquera deportista habitual ou eventual que desexe acceder á práctica libre do exercicio físico nos diferentes contornos da cidade. Nas probas terán cabida atletas de case todas as idades (de sub 10 (benxamíns) a máster (veteranos)) con distancias adaptadas a cada categoría que participen nas carreiras das que consta este circuíto, o cal integrará un aliciente de motivación como é a competición.

A participación poderá ser individual ou formando parte de equipos, tanto federados como populares. Os escolares poderán a maiores formar grupos por centros escolares.

A continuación exporemos o regulamento xeral do circuíto, pero antes de rematar gustaríame animarvos a que tomedes parte deste proxecto que continua adiante por séptima vez, polo noso interese por promover a práctica libre do deporte na cidade de Compostela.

A concelleira
Noa Morales Sánchez

REGULAMENTO XERAL

A séptima edición do circuíto de carreiras CorreSAN constará de 4 probas que se disputarán nos meses de setembro, outubro, novembro e decembro de 2018.

En cada proba haberá un percorrido para escolares das categorías Sub 10 (benxamín) e sub 12 (alevín), un percorrido para as categorías sub 14 (infantil) e sub 16 (cadete), e outro para adultos a partir da categoría sub 18 (xuvenil). As probas comezarán de xeito habitual polas probas de escolares e rematarán coa disputa da proba de adultos. Os horarios e circuitos das carreiras serán comunicados na semana anterior á disputa das mesmas nas páxinas web www.carreirasgalegas.com e www.corresan.com .

Todas as probas estarán baixo o control técnico do Comité Galego de Xuíces da Federación Galega de Atletismo e empregarán o sistema de chip-dorsal que deberá conservarse durante o transcurso do circuito para os atletas que se inscriban nas 4 probas na modalidade de circuito, e poderá reciclarse no caso de atletas que só se inscriban a unha proba independiente.

Todos os atletas inscritos no circuito que perdan este elemento deberán aboar a cantidade de 3 € para adquirir un novo dorsal - chip.

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓNS INDIVIDUAIS

As categorías* de participación individuais serán as seguintes:

SUB 10 Nadas/os en 2009 e 2010
SUB 12 Nadas/os en 2007 e 2008
SUB 14 Nadas/os en 2005 e 2006
SUB 16 Nadas/os en 2003 e 2004
SUB 18 Nadas/os en 2001 e 2002
SUB 20 Nadas/os en 1999 e 2000
SUB 23 Nadas/os en 1996, 1997 e 1998
SENIOR De 1995 ate máster
MASTER A De 35 a 44 anos
MASTER B De 45 a 54 anos
MASTER C De 55 anos en adiante

E = Escolares:(sub10(benxamín), sub12(alevín), sub14 (infantil) e sub16 (cadete)

A = Adultos (dende sub 18 (xuvenil) a máster (veteranos))

*Durante o transcurso do circuito producirase o cambio de tempada atlética (1 de novembro) feito que non afectará ás categorías deste circuito que se manterán durante todo o transcurso do mesmo.

MODALIDADE DE PARTICIPACIÓN POR EQUIPOS

As categorías de participación por equipos serán as seguintes (non se poderá duplicar a participación nun clube federado e equipo popular ou nun centro escolar e clube federado).

Tampouco un mesmo equipo poderá ter dúas ou máis seccións (A, B, ...):

CLUBES FEDERADOS ADULTOS Atletas con licencia federativa
EQUIPOS POPULARES ADULTOS Corredores con ou sen licencia federativa
CENTROS ESCOLARES Corredores pertencentes a centros escolares
CLUBES ESCOLARES Corredores escolares pertencentes a clubes federados

CLASIFICACIÓNS

En cada proba establecerase unha clasificación individual por orde de chegada. Os participantes no circuito levarán un número de puntos igual ao posto obtido en cada carreira SÓ TENDO EN CONTA OS PARTICIPANTES NA MODALIDADE DE CIRCUITO,, de xeito que o primeiro clasificado obterá 1 punto, o segundo clasificado 2 puntos e así sucesivamente ... OS ATLETAS QUE NON PARTICIPEN NALGUNHA PROBA DARÁSELLE UN NÚMERO DE PUNTOS SIMILAR AO NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES NA MODALIDADE DE CIRCUITO NA MESMA, DE XEITO QUE NON OBTEÑAN VANTAXE ALGUNHA DA NON PARTICIPACIÓN. Para tomar parte nas clasificacións finais de circuito, os participante deberán completar un mínimo de 3 das 4 probas do circuito.

Tamén se poderá participar inscribíndose soamente a calquera das catro probas do circuito sen participar como “inscrito en circuito” nin na súa clasificación.

Haberá unha clasificación de cada carreira e unha xeral do circuíto en cada categoría, que será modificada despois de cada carreira. A clasificación do circuito realizarase en orde inverso, segundo se teña un menor número de puntos.

NA CLASIFICACION FINAL INDIVIDUAL DO CIRCUITO ELIMINARASE O PEOR RESULTADO OBTIDO NAS 4 PROBAS DO CIRCUITO. PARA A CLASIFICACIÓN FINAL DE CLUBES E EQUIPOS POPULARES APLICARASE A SUMA DOS 4 MELLORES RESULTADOS DOS 4 MELLORES ATLETAS QUE OS COMPOÑAN.

OS EQUIPOS ESTARÁN FORMADOS POR UN NÚMERO MÍNIMO DE 6 COMPOÑENTES, SEN DETERMINAR UN NÚMERO MÁXIMO.

Tamén estableceranse dous tipos de clasificacións:

  • Clubes federados, sumando os puntos obtidos polos 4 mellores compoñentes do clube que deberán estar inscritos todos na modalidade de circuito e completar 3 das 4 probas (imprescindible realizar a inscrición reflexando o mesmo nome de equipo no formulario habilitado).
  • Equipos populares, nos cales poderán entrar atletas federados e non federados formando equipos. Imprescindible realizar a inscrición reflexando o mesmo nome de equipo no formulario habilitado.
  • Os equipos poderán ser masculinos ou femeninos. Non se admitirán equipos mixtos nestas clasificacións.

As clasificacións dos clubes federados escolares e centros escolares realizarase únicamente por criterios de participación.

CALENDARIO DE PROBAS E CIRCUITOS

As probas celebraranse nas datas que se expoñen a continuación. Os circuítos serán expostos nos días previos á celebración da carreira nas páxinas web www.corresan.com, www.carreirasgalegas.com e www.atletismo.gal.

DATA PROBA DISTANCIAS APROX.
15 de Setembro CORRESAN
NOCTURNA - CIDADE VELLA
1010 m (E1)
1750 m (E2)
5500 m (A)
13 de Outubro CORRESAN
RUTA DA PRATA
ANGROIS
1205 m (E1)
2310 m (E2)
5210 m (A)
03 de Novembro CORRESAN
RUTA DOS PARQUES
1645 m (E1)
2520 m (E2)
5700 m (A)
01 de Decembro CORRESAN
BARRIO DE SAN PEDRO
1200 m (E1)
2000 m (E2)
5000 m (A)

E1 = ESCOLARES Sub 10 - Sub 12

E2 = ESCOLARES Sub 14 - Sub 16

A = ADULTOS

INSCRICIÓNS

INSCRICIÓN INDIVIDUAL: A inscrición nas 4 probas do circuíto (opción recomendable), tanto para escolares como para adultos, poderán realizala a través das seguintes vías:

ONLINE

A través da páxina web www.corresan.com (páxina oficial do circuito) e www.carreirasgalegas.com

INSCRICION POR CLUBES FEDERADOS, EQUIPOS POPULARES E CENTROS ESCOLARES
Todos os clubes federados, tanto de adultos (de xuvenil en adiante) como de atletas escolares, equipos populares de adultos e centros escolares (categorías benxamín, alevín, infantil e cadete) que desexen entrar nos premios outorgados a eles deberán remitir un correo electrónico á dirección info@corresan.com indicando a súa intención de tomar parte nestas clasificacións e adxuntando o listado dos atletas que comporán o clube federado, equipo popular ou centro escolar. Ditos atletas deberán estar inscritos individualmente e de xeito previo o inicio das probas indicando claramente o nome do clube, equipo popular ou centro escolar. É moi importante que os atletas poñan correctamente E ESCRITO DO MESMO XEITO o nome do clube, equipo ou centro escolar.

PREZOS DA INSCRICIÓN

ESCOLARES (de sub 10 (benxamín) a sub 16 (cadete) GRATUITA
ADULTOS (de sub 18 (xuvenil) a máster (veteráns))
Xeral nas 4 probas do circuíto
Inscrición individual por proba:

24€
6€

Coa inscrición xeral no circuíto na categoría de adultos, estarán convidados a participar na carreira San Silvestre do 31 de decembro (PROBA NON PUNTUABLE NO CIRCUITO). Ademáis os participantes adultos e escolares, recibirán unha camiseta técnica conmemorativa do circuito e un dorsal-chip coa que poderán participar nas 4 probas e que poderán recoller no lugar indicado na páxina web www.corresan.com. previamente a disputa da primeira ou segunda proba. Os atletas que se inscriban individualmente en cada proba NON PERCIBIRAN CAMISETA POLA SUA PARTICIPACION..
O dorsal empregarase para as 4 probas e deberá conservarse axeitadamente en todas as probas do circuito.
Os participantes de cada proba individual que non se inscribiran no circuito só recollerán o dorsal na zona de saída de cada proba, agás na 1ª que se recollerá no mesmo lugar que os participantes no circuito.

CALENDARIO DE INSCRICIÓNS

A inscrición xeral no circuito CorreSan (4 probas) abrirá o martes 31 de xullo e pecharase o mércores 12 de setembro ás 14 horas. Abrirase un 2º prazo antes da carreira CorreSan Ruta da Prata - Angrois

A inscrición individual en cada proba do circuito terá o seguinte calendario de inscricións:

CorreSan - Nocturna Cidade Vella Inscrición do 31 de xullo ao 12 de setembro
CorreSan - Ruta da Prata-Angrois Inscrición do 18 de setembro ao 11 de outubro
CorreSan - Ruta dos Parques Inscrición do 16 de outubro ao 1 de novembro
CorreSan - Barrio de San Pedro Inscrición do 5 ao 29 de novembro

PREMIOS

Os premios ó circuíto serán entregados nas semanas posteriores á conclusión da derradeira proba nunha gala xeral do circuito 2018.

Outorgaranse premio aos 3 primeiros clasificados de cada categoría establecida no presente regulamento.

Tamén se entregarán premios especiais aos 3 primeiros clasificados das clasificacións xerais de escolares e de adultos.

Os 3 centros escolares e clubes federados que acheguen máis participantes á categoría de escolares percibirán premio especial.

Os 3 clubs federados MASCULINOS e FEMENINOS e os 3 equipos populares MASCULINOS e FEMENINOS que obteñan menos puntos na clasificación das probas do circuito (sumando os puntos dos seus 4 mellores compoñentes).

Para poder tomar parte nestas clasificación é imprescindible inscribirse indicando o nome do clube ou equipo ou centro escolar (escrito do mesmo xeito) no formulario e remitir ao correoinfo@corresan.com o listado cos compoñentes dos mesmos.

TODA A INFORMACIÓN RELATIVA A CIRCUITOS, LUGARES DE RECOLLIDA DE DORSAIS, ... PODERA CONSULTARSE NAS PÁXINAS WEB www.corresan.com , www.carreirasgalegas.com e www.atletismo.gal

Todo o non recollido no presente regulamento rexirase pola normativa de probas en ruta da FGA e da RFEA en vigor.


RESPONSABILIDADE

A organización non se fará responsable dos danos que puidesen causar ou causarse os participantes por imprudencias ou neglixencias destes. Igualmente, o participante declara, baixo a súa responsabilidade, terse realizado o oportuno recoñecemento médico que lle permite estar en condicións óptimas para realizar a proba, eximindo á organización da devandita responsabilidade. A organización dispón dun Seguro de Accidentes e Responsabilidade Civil que cubrirá as incidencias inherentes ás probas do circuito.


LOPD

Todos os corredores/as ó realizar a inscrición aceptan a publicación do seu nome e imaxen nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet.


NOTA:

Esta proba pertence ao Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e mediante a súa inscrición o corredor consente expresamente que os seus datos básicos sexan cedidos a esta entidade para a tramitación, ante a compañía de seguros, dos seguros obrigatorios de accidentes e Responsabilidade Civil así como a xestión da licenza de día e ranking popular de probas de ruta. En todo caso e tal como establece a lei de Protección de Datos, o interesado pode exercer no futuro os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito ou correo electrónico á Federación Galega de Atletismo. Avenida de Glasgow13 - 15008 A Coruña.